Poglavlje 10    ULAGANJA U DIGITALNU BUDUĆNOST SRBIJE

ULAGANJA U DIGITALNU BUDUĆNOST SRBIJE

Radna grupa NKEU za poglavlje 10 (Informaciono društvo i mediji) organizovala je 24. decembra 2020. virtualnu radionicu na kojoj je razmatran „Ekonomski i investicioni plan za Zapadni Balkan“   koji je Evropska komisija usvojila 6. oktobra 2020. Razmatrani su delovi plana koji se odnose na digitalnu budućnost, održivi razvoj i zelenu tranziciju.

U diskusiji je ukazano na potrebu da se što pre predloži novi Zakon o  elektronskim komunikacijama i da se preispita odluka o odustajanju od 5G mobilne  telefonije.

Potvrđeno je, da je IKT sektor Srbije je veoma zainteresovan  za učešće u realizaciji „Ekonomskog i investicionog plana za Zapadni Balkan“, posebno za sadržaje navedene u Poglavlju 7 – Ulaganja u digitalnu budućnost, kao i u Ključnoj inicijativi 8, koja obuhvata digitalnu infrastrukturu.

Nikola Marković, koordinator RG NKEU za poglavlje 10, ukazao je da  plan nudi digitalnu budućnost Srbije i predviđa dalju   intezivniju digitalizaciju kao priliku za još brži privredni i društveni razvoj.

Milan Dobrijević pomoćnik ministra za telekomunikacije je predstavio sadašnje i planirane aktivnosti na uvođenju nacionalne širokopojasne infrastrukture sa fokusom na ruralne oblasti.

Nataša Gligorijević  iz Centra za za održivi razvoj Srbije je govorila o „Planu ka održivom razvoju Srbije“.

Nataša Đereg iz Centra za ekologiju i održivi razvoj  je govorila o zelenoj tranziciji kao vidu zaštite zdravlja.

Radna grupa NKEU za poglavlje 10 će nastaviti    da podržava učešće domaće privrede i institucija u realizaciji plana.

Nikola Marković

Koordinator radne grupe Nacionalnog konventa za poglavlje 10

Add Comment