Poglavlje 23    Zbirni komentar Radne grupe za Poglavlje 23 na nacrte pravosudnih zakona

Zbirni komentar Radne grupe za Poglavlje 23 na nacrte pravosudnih zakona

U cilju jačanja nezavisnosti pravosuđa Republika Srbija se obavezala da sprovede sveobuhvatnu reformu sistemskih pravosudnih zakona. Radna grupa Nacionalnog konventa o EU za Poglavlje 23 je tokom godine insistirala na što ranijem pristupanju izmenama ovih zakona, pre svega Zakonu o sudijama, Zakonu o uređenju sudova, Zakonu o javnom tužilaštvu, Zakonu o Visokom savetu sudstva i Zakonu o Visokom savetu tužilaštva, a potom i Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, i Zakona o Pravosudnoj akademiji.

U skladu sa tim Radna grupa se obratila Ministarstvu pravde uz podsećanje da je i Venecijanska komisija  ukazala na potrebu da se zakonom bliže odrede kriterijumi u vezi sa uslovima za izbor istaknutih pravnika koji treba da budu članovi pravosudnih saveta, način odlučivanja i organizacija rada pravosudnih saveta, kao i odredbe o budžetskoj autonomiji pravosudnih saveta. Radna grupa je insistirala na aktivnom uključenju u izradu zakona, bilo na način da delegira članove radnih grupa ili u svojstvu posmatrača rada radne grupe, sa mogućnošću davanja komentara u ranim fazama izrade nacrta, očekujući da formirane radne grupe ispunjavaju standarde javnosti rada i transparentnosti, da budu objavljena imena članova grupa, proceduralna pravila za postupanje, kao i da njihov rad bude otvoren za zainteresovanu javnost.

Zbirni komentar Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) za Poglavlje 23 na nacrte pravosudnih zakona objavljene u septembru 2022. godine možete naći ovde.