Priprema za konsultacije o novom Programu ekonomskih reformi (Radna grupa NKEU za poglavlja 2 i 19)

8 December 2017, Comments: 0

Sastanak namenjen članovima Radne grupe 17 Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za poglavlja 2 i 19. održan je u okviru Platforme za praćenje sprovođenja Programa ekonomskih reformi 2018-2020. (ERP) i Programa reformi zapošljavanja i socijalne politike (ESRP) u procesu evropskih integracija.

Članovi radne grupe imali su priliku da razgovaraju sa Vladisavom Potežicom iz Ministarstva finansija i Lidijom Kuzmanov iz Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, a u cilju priprema za konsultacije o novom Programu ekonomskih reformi.

Izvor: Fondacija Centar za demokratiju