sloboda medija i izražavanja    Čačak: Bez lokalnih medija nema informisanih građana

Čačak: Bez lokalnih medija nema informisanih građana

Lokalni mediji su ključ za razumevanje procesa evropskih integracija na lokalu, zaključak je radionice koju je Nacionalni konvent organizovao u Čačku.

Okupljenim predstavnicima medija obratili su se: koordinatorka Nacionalnog konventa Nataša Dragojlović istraživač Transparentnosti Srbija Zlata Đorđević, i koordinator Međusektorske radne grupe Nacionalnog konventa za političke kriterijume Srđan Majstorović.

Iako Vlada vodi pregovore kada će, kako i pod kojim uslovima Srbija postati članica EUk čitavo društvo mora da bude uključeno u taj proces. To nije posao samo za Vladu, naročito to nije posao samo za jednu Vladu, jer je bovaj proces počeo  2000. godine. Građani treba da znaju: šta su troškovi, šta su koristi, šta mi na tom putu treba da uradimo, šta se od nas očekuje. Zato je važno da lokalni mediji prenesu građanima  ključne poruke na tom putu i  sadržaje svih strategija koje Srbija danas sprovodi. Evropske integracije nisu dovoljno zastupljene u medijima, a raspoloženje o EU zavisi od trenutka.

Činjenica je da nije dovoljno pažnje posvećeno lokalnim medijima i da se veliki broj njih suočava sa izazovima opstanka na javnoj sceni. Lokalni mediji jesu u krizi. Ipak, postoje i primeri gde su entuzijazam i želja za kvalitetnim informisanjem doveli do toga da se medijske kuće poput Glasa Zapadne Srbije održe u životu.

Moć lokalnih medija je u tome da na lokalu nalazi priče i primere na kojima se vidi zašto je EU dobar partner Srbiji. Kroz priloge o dodeljenoj podršci kroz EU fondove, primere saradnje ili praktičnih projekata važnih za lokalne zajednice, građani će dobiti kvalitetnije informacije i mogućnost da budu bolje informisani o koristima i troškovima članstva u EU.

Prilog sa radionice kao i gostovanje koordinatorke Nataše Dragojlović, možete pogledati na našem YouTube kanalu.

Add Comment