Poglavlje 23    Hitno saopštenje: Pravosudni zakoni u skupštinskoj proceduri samo 36 sati po završetku javne rasprave

Hitno saopštenje: Pravosudni zakoni u skupštinskoj proceduri samo 36 sati po završetku javne rasprave

Radna grupa Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za Poglavlje 23 upozorava javnost da je pet predloga pravosudnih zakona usvojeno od strane Vlade Republike Srbije i ušlo u skupštinsku proceduru 17. januara 2023. godine svega 36 časova od završetka javne rasprave.[1] Na ovaj način dovodi se u pitanje smisao javne rasprave, održanih 5 sastanaka sa stručnom javnosti, kao i više od 50 priloga sa komentarima koje su dostavljeni Ministarstvu pravde, koje je bilo praktično nemoguće razmotriti u tom roku.

Uprkos tome što se na sajtu Ministarstva pravde nalazi 58 priloga koji su pristigli tokom javne rasprave, javnosti nije javno dostupan izveštaj o sprovođenju javne rasprave koji bi trebalo da sadrži i skalu prihvaćenosti komentara sa obrazloženjima, te se postavlja pitanje suštinske posvećenosti razmatranju dostavljenih primedaba i predloga. Na ovaj način Vlada Republike Srbije postupa suprotno sopstvenom Poslovniku kojim je propisan način na koji se sprovode javne rasprave. Ne samo da je upitno da li će u roku od 36 sati biti javno objavljeni pomenuti izveštaji za svaki od pet pravosudnih zakona, nego i da li su u roku od 36 sati pribavljena mišljenja Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo, Ministarstva finansija, Ministarstva za evropske integracije, kao i Republičkog sekretarijata za javne politike.

Ukoliko su prethodno pomenuta mišljenja pribavljena, postavlja se pitanje da li su ona pribavljena na verzije nacrta koje su bile predmet javne rasprave, bez uzimanja u obzir mnogobrojnih pristiglih komentara. Ovakav pristup narušava ponovo uspostavljenu komunikaciju organizacija civilnog društva sa Ministarstvom pravde, što dovodi u pitanje da li je javna rasprava sprovedena samo formalno, zarad prikaza inkluzivnosti i transparentnosti.

Podsećamo da civilno društvo u javnim raspravama učestvuje u cilju približavanja javnosti nacrta zakonodavnog i strateškog okvira i u skladu sa svojom ekspertizom nudi rešenja koja mogu obezbediti bolji položaj institucija i puno poštovanje ljudskih prava građana Republike Srbije. Naše učešće ne sme biti sredstvo za pribavljanje legitimiteta procesima koji bi izvrdavali poverenje javnosti.

U ovom trenutku, bez ulaženja u ocenu kvaliteta zakona, pozivamo Vladu Republike Srbije da objavi pribavljena mišljenja relevantnih institucija i ministarstava, a Ministarstvo pravde da objavi izveštaje o sprovedenoj javnoj raspravi za 5 pravosudnih zakona u najkraćem roku u interesu javnosti, kako bi se uklonila svaka sumnja da je javna rasprava zloupotrebljena u svrhe koje nisu unapređenje odredbi pomenutih zakona. Apelujemo na to da narodni poslanici Narodne skupštine Republike Srbije prilikom amandmana na predloge zakona uzmu u obzir i komentare organizacija civilnog društva, uključujući i Dopunjeni Zbirni komentar RG NKEU za Poglavlje 23.

[1] U skladu sa Zaključkom javna rasprava trajala je do 15. januara 2023. godine do 23:59h.

Sorry, the comment form is closed at this time.