Uncategorized @sr    Kontrolom procesa pregovora sa EU do boljih rezultata za Srbiju

Kontrolom procesa pregovora sa EU do boljih rezultata za Srbiju

9. septembar 2016.

Učešće organizacija civilnog društva u procesu pregovora sa Evropskom unijom treba da doprinese većoj otvorenosti samog procesa i omogući organizacijama civilnog društva i javnosti da i sami daju doprinos ovom procesu i budu informisani o tome šta se u njihovo ime pregovara u Briselu. O tome isti stav imaju predstavnici Nacionalnog konventa Crne Gore, Srbije, odnosno Nacionalnog saveta koji prati evrointegracije u Albaniji.

img-20160909-wa0001

Kapaciteti i resursi organizacija civilnog društva za praćenje procesa evropskih integracija moraju se stalno uvećavati, kako bi OCD bile u stanju da efikasno prate pregovore i informišu javnost o sadržaju i napretku prema standardima i pravilima koja već važe u EU.

Na drugom po redu seminaru u okviru Regionalne konvencije o evropskoj integraciji Zapadnog Balkana o iskustvima u monitoringu i evaluaciji dosadašnjeg toka pregovora govorili su koordinatorka Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za poglavlja 2 i 19 Bojana Ružić i član Radne grupe za poglavlje 24 Bojan Elek.

Članovi Programskog saveta NKEU kontinuirano se usavršavaju kako bi mogli da prate ispunjavanje obaveza i mera koje su sadržane u strateškim dokumentima i Akcionim planovima. „Naročito je značajno da prenesemo znanja članovima Radnih grupa koje prate pregovore u svih 35 poglavlja, da razumeju ključnu terminologiju i značaja ovog procesa“, rekla je Ružić i dodala da se značaj Konventa ogleda i u tome što predstavnici Radnih grupa mogu da uče iz međusobnih iskustava. Radna grupa koju vodi Ružić naročito je usmerena na praćenje i ispunajvanje obaveza koje se tiču radnog prava, socijalne zaštite i socijalne politike. „Nameravamo da redovno obaveštavamo javnost i učestvujemo u kreiranju politika u okviru ovih poglavlja, jer je to ključno za prava najugroženijih slojeva društva“, kazala je ona.

Radna grupa u koju je uključen Bojan Elek prati nedavno otvoreno poglavlje 24 koje se tiče pravde, slobode i bezbednosti. Koliko će preporuke koje organizacije civilnog društva šalju nadležnim Vladinim telima biti prihvaćene i spovedene u praksi, zavisi od otvorenosti ministarstva koja pregovaraju i nisu iste za sva poglavlja. „Na predlog civilnog društva, usvojena je preporuka da se članovi Radne grupe za poglavlje 24 konsultuju u procesu šestomesečnog praćenja i izveštavanja o ispunjenosti Akcionog plana“, kazao je Elek.

Osim njih, o značaju učešća i različitim modelima za uključivanje civilnog društva u proces evropskih integracija govorili su i koordinatorka NKEU Nataša Dragojlović, predsednik Evropskog pokreta u Crnoj Gori Momčilo Radulović, predstanvica Evropskog pokreta u Albaniji Mona Džedžaj, v.d. generalnog direktora za evropske poslove Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore Miodrag Radović i ambasadorka Republike Poljske u Crnoj Gori Irena Tatažinjska.

Neke teme i problemi zajednički su za sve države Zapadnog Balkana koje su kandidati za članstov u EU. Regionalni konvent o evropskoj integraciji osnovan je u novembru prošle godine u cilju pružanja doprinosa procesu pristupanja zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji kroz jačanje kapaciteta državnih službenika i civilnog društva u oblasti evropske integracije. Paralelno sa održavanjem seminara i javnih događaja, projektni tim uz pomoć eksperata iz regiona i Slovačke sprovodiće istraživanje o kapacitetima državne uprave i civilnog sektora u procesu evropskih integracija. Iskustva Slovačke u ovim poslovima daće dodatnu vrednost projektu.

Add Comment