Poglavlje 23    Potrebno produžiti javnu raspravu o Nacrtu zakona o unutrašnjim poslovima

Potrebno produžiti javnu raspravu o Nacrtu zakona o unutrašnjim poslovima

Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za Poglavlja 23 – Pravosuđe i osnovna prava i 24 – Pravda, sloboda, bezbednost, uputile su zahtev nadležnom ministarstvu da produži javnu raspravu o Nacrtu zakona o unutrašnjim poslovima i učestvuje u dijalogu o Nacrtu na zajedničkoj sednici sa Nacionalnim konventom.

Radne grupe naglašavaju da je Nacrt pomenutog zakona bez najave objavljen na sajtu MUP-a krajem avgusta, i da je javna rasprava trajala svega 20 dana što je zakonom minimalno predviđen period. Nacrt sadrži brojne odredbe koje će, ukoliko ostanu nepromenjene, ugroziti zagarantovana prava građana i njihovu bezbednost, umanjiti javnost rada policije, uticati na njen integritet i očuvati politički uticaj koji je glavna prepreka uspostavljanju operativne autonomije policije.

Da bi bilo dovoljno vremena da se problematični delovi Nacrta unaprede, Radne grupe smatraju da je potrebno produžiti javnu raspravu u okviru koje bi bila organizovana posebna sednica Nacionalnog konventa posvećena Nacrtu. Na sednici bi predlagač pojasnio polazne osnove kojima se vodio prilikom izrade ovog dokumenta. Takođe, bili bi izneti komentari i predlozi za unapređenje teksta u pojedinostima.

Podsećamo da je Nacionalni konvent stalno telo organizacija civilnog društva u okviru kojeg se vodi tematski strukturirana debata o pristupanju Srbije Evropskoj uniji po svim pregovaračkim poglavljima. Budući da nacrt predmetnog zakona uređuje oblast koja je od suštinske važnosti za vladavinu prava i preduslov za brojne druge reforme planirane u Poglavlju 24, u okviru Nacionalnog konventa mora se povesti razgovor o Nacrtu zakona i tome kakva je policija potrebna Srbiji. Radne grupe Nacionalnog konventa smatraju da Nacrt u trenutnoj verziji nije po meri naših građana.

Add Comment