Dijalog sa predsednicom Vlade    Najava: Nacionalni konvent o EU sa predsednicom Vlade RS o životnoj sredini i energetici

Najava: Nacionalni konvent o EU sa predsednicom Vlade RS o životnoj sredini i energetici

Predstavnici Nacionalnog konventa o EU sastaće se u ponedeljak, 26. aprila na trećem po redu sastanku u okviru stalnog dijaloga sa predsednicom Vlade Republike Srbije.

Tema sastanka je Zelena agenda za Zapadni Balkan sa osvrtom na životnu sredinu i energetiku. U uvodnom delu obratiće se predsednica Vlade – Ana Brnabić i koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji – Nataša Dragojlović. Nakon toga, kroz tematska izlaganja obratiće se predstavnici Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, Ministarstva za zaštitu životne sredine i Ministarstva rudarstva i energetike. Nakon uvodnih obraćanja predviđena je diskusija sa učesnicima sastanka.

Krajem 2019. godine Evropska komisija je predstavila Evropski zeleni dogovor, novu strategiju rasta koja je sastavni deo evropske strategije za implementaciju Agende 2030 UN i ciljeva održivog razvoja. U novembru 2020. godine usvojena je Zelena agenda za Zapadni Balkan. Ovim dokumentima Evropska unija se jasno opredelila da će sve aktivnosti i kreiranje budućih razvojnih politika biti u skladu sa ciljevima održivog razvoja, što je i preporuka za države kandidate za članstvo.

S tim u vezi, Nacionalni konvent kao jedinstvena platforma civilnog društva prepoznao je potrebu i neophodnost postojanja integralnog pristupa u praćenju sprovođenja koraka na koje smo se obavezali potpisivanjem  Sofijske deklaracije o „Zelenoj agendi“.

Cilj tematski struktuiranog dijaloga sa predsednicom Vlade na mesečnom nivou je da se pokrenu ključne teme od značaja za razvoj Srbije, definišu ključni problemi i prepreke i predlože konkretne mere za unapređenje strateških dokumenata ali i prakse u sprovođenju obaveza koje je Vlada Republike Srbije preuzela u procesu pregovora sa Evropskom unijom, kao i onih koje proizilaze iz članstva u međunarodnim organizacijama.

Foto: Arhiva

Add Comment