Poglavlje 24    Nastavljen dijalog sa MUP-om o Poglavlju 24
Izvor: MUP DSC_2266

Nastavljen dijalog sa MUP-om o Poglavlju 24

U fokusu diskusije,održane 9. novembra 2021. godine,  bili su pravci reforme policije, u svetlu Nacrta zakona o unutrašnjim poslovima, i dosadašnji rezultati primene Revidiranog akcionog plana za Poglavlje 24. Sastanak je održan sa ciljem da se upoznaju novi članovi Radne grupe i Pregovaračke grupe, razmene korisne informacije, kao i bolje shvate stavovi i potrebe druge strane.

Bojan Elek, istraživač BCBP i koordinator Radne grupe za Poglavlje 24, je istakao značaj procesa praćenja sprovođenja aktivnosti iz Poglavlja 24, a u tom smislu je pomenuo važnost poštovanja krajnjih rokova i stvarni dijalog sa civilnim društvom uz adekvatno razumevanje njihovih predloga. Podsetio je na značaj operativne nezavisnosti policije i potrebu za stvaranjem mehanizama za zaštitu policijskog rada od političkog i kriminalnog uticaja. Elek je naveo da u izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije i ove godine postoji nalaz da je ograničeni napredak u borbi protiv organizovanog kriminala, kao i da nedostaje uspostavljena evidencija predmeta organizovanog kriminala. Takođe, dodao je da izveštaj reflektuje pojedina prelazna merila u pogledu harmonizacije krivičnog zakonodavstva, a posebno u delu operativne nezavisnosti policije, što je navedeno i u izveštaju prošle godine.

“Neki od nalaza Evropske komisije, poput potrebe da se obezbedi operativna nezavisnost policije se ponavljaju u izveštajima iz godine u godinu”, istakao je Bojan Elek.

Zoran Lazić, državni sekretar MUP-a, je predstavio dokle se stiglo u sprovođenju aktivnosti iz Revidiranog akcionog plana za Poglavlje 24. Istakao je da su sprovedene reforme u oblasti upravljanja migracijama i borbe protiv organizovanog kriminala, i da su usvojeni novi zakoni, poput Zakona o DNK registru, dok su pojedini u fazi izrade (Zakon o oružju i municiji, strancima, azilu). Dodatno, ukazao je i na usvajanje Pravilnika i Uredbe o kritičnoj infrastrukturi. Istakao je da se sprovodi stalna analiza zakona i njihove primene u praksi, kako bi se unapredio pravni okvir za rad institucija.

Nakon otvorenog dela sastanka, usledila je diskusija sa koordinatorima potpoglavlja o Revidiranom akcionom planu za Poglavlje 24. Diskusija je bila podeljena u tri celine i obuhvatala je:

  • Potpoglavlja: borba protiv organizovanog kriminala; borba protiv droga; borba protiv terorizma,
  • Potpoglavlja: pravosudna saradnja u građanskim, krivičnim i trgovinskim stvarima; policijska saradnja, falsifikovanja evra, carinska saradnja, i
  • Potpoglavlja: migracije; azil, spoljne granice i Šengen; vizna politika

Ovaj deo sastanka je bio zatvoren za javnost.