Poglavlje 32    Ocena Godišnjeg izveštaja iz ugla poglavlja 32

Ocena Godišnjeg izveštaja iz ugla poglavlja 32

Radna grupa za poglavlje 32 – Finansijski nadzor, održala je sednicu povodom objavljivanja Godišnjeg izveštaja o napretku Srbije. Radna grupa je zaključila da se izveštaj u nedovoljnoj meri bavi problemima u oblastima koje pokriva poglavlje 32.

Navodi sadržani u Izveštaju Evropske komisije zasnovani su na utvrđivanju postojanja formalnih dokumenata čije je donošenje preporučeno u Izveštaju iz 2020. godine.

Neadekvatan pristup upravljanju rizicima na centralnom i lokalnom nivou koji je zabeležen u Izveštaju, potvrđen je i od strane članova radne grupe. Mnoge institucije ne prepoznaju značaj identifikovanja i upravljanja rizicima, pa se zbog toga ta aktivnost ne sprovodi uopšte ili se ne sprovodi adekvatno.

Izveštaj Evropske komisije navodi kao problem nedovoljan broj internih revizora. Osim toga, na nivou institucija važno je unaprediti znanja o značaju i funkciji interne revizije i internih finansijskih kotntrola.