Poglavlje 32    Radna grupa za poglavlje 32 (Finansijska kontrola) – U fokusu interna revizija i javne nabavke

Radna grupa za poglavlje 32 (Finansijska kontrola) – U fokusu interna revizija i javne nabavke

Radna grupa NKEU za Poglavlje 32 – Finansijski nazor smatra da uvođenje i razvoj interne revizije sporo napreduje, a da kadrovi nisu dovoljno obučeni i nezavisni. Potrebno je naći mehanizme za jačanje kapaciteta interne revizije kao i za dodatne obuke internih revizora

Oblast inspekcijske kontrole i zaštite budžetskih sredstava je u prethodnoj godini poboljšana usvajanjem novog Zakona o budžetskoj inspekciji koji stupa na snagu januara 2023. godine. Samim tim 2022. godina ne podleže kontroli po ovom zakonu. Ostaje sporno da li će budžetska inspekcija kontrolisati javna preduzeća. Državna revizorska institucija (DRI) godinama unazad objavljuje nepravilnosti u radu javnih preduzeća poput Železnice Srbije, Elektroprivreda Srbije i Putevi Srbije. Iako zaključci DRI ukazuju da nepravilnosti stvaraju značajne gubitke, adekvatan odgovor institucija izostaje.

Evropska komisija je pohvalila Zakon o javnim nabavkama usvojen 2019. Međutim uočeno je da se kapitalni projekti ugovaraju po međudržavnim sporazumima i zaobilaze Zakon o javnim nabavkama. Tajnost međudržavnih sporazuma ometa proces kontrole.
Problem je i odsustvo planiranja i kontrole svrsishodnosti planova javnih nabavki. Sistemska kontrola i nadzor javnih nabavki važni su u svim fazama planiranja i realizacije naročito infrastrukturnih i drugih projekta planiranja, izgradnje i upravljanja javnim dobrom.