Aktuelno    Održan konsultativni sastanak na temu (re)definisanja strukturnih reformi kao sastavnog dela Programa ekonomskih reformi 2024-2026

Održan konsultativni sastanak na temu (re)definisanja strukturnih reformi kao sastavnog dela Programa ekonomskih reformi 2024-2026

Na inicijativu Međusektorske radne grupe NKEU za Program ekonomskih reformi (MRG za ERP) u Beogradu je 23. oktobra 2023. godine održan konsultativni sastanak između predstavnika javne uprave i civilnog društva, uz prisustvo predstavnika Delegacije Evropske unije u Beogradu. Tema sastanka bila je (re)definisanje strukturnih reformi koje će biti sastavni deo Programa ekonomskih reformi za period 2024-2026 godine.

Civilno društvo je u dijalogu sa predstavnicima Vlade Republike Srbije imalo priliku da predstavi i argumentuje svoje sugestije za novi ciklus ERP kroz tri runde sastanaka u skladu sa tri identifikovane oblasti ERP – konkurentnost, održivost i otpornost, ljudski kapital i socijalne politike. Međusektorska radna grupa za ERP je, između ostalog,  sugerisala određene izmene u nazivu, obuhvatu i opisu strukturnih reformi koje su se našle na preliminarnoj listi strukturnih reformi koju je objavilo Ministarstvo finansija, i predložila konkretne reformske mere i aktivnosti.

U skladu sa  novim Smernicama EK, moguće je identifikovati do dve strukturne reforme za svaku od tri pomenute oblasti, dakle maksimalno 6. Aktuleni ERP 2023-2025, usvojen od strane Vlade Republike Srbije januara 2023. godine, obuhvata čak 22 strukturne reforme u trinaest prioritetnih oblasti u skladu sa starim smernicama EK. Shodno tome, neophodno je sprovesti i prioritizaciju i selekciju aktuelnih strukturnih reformi, što bi podrazumevalo i isključenje značajnog dela postojećih reformi.

Na sastanku je posebno istaknuta važnost pravovremenog uključivanja MRG za ERP u proces definisanja strukturnih reformi koje bi svoje mesto našle u finalnoj verziji dokumenta. Podsećamo da iako su preporuke civilnog društva redovno razmatrane od strane Ministarstva finansija i drugih institucija uključenih u proces pripreme ERP-a u prethodnim godinama, one u velikom procentu nisu prihvaćane i našle bi svoje mesto samo u aneksu ERP-a kao lista predloga pristiglih u procesu javnih konsultacija. Tako ERP 2023-2025 uključuje samo 1 preporuku MRG iz 2022. godine koja se tiče zelenih javnih nabavki.

Događaj je organizovan u okviru Operativnog granta za sprovođenje strateškog plana za dobru vladavinu Centra za evropske politike (CEP), uz finansijsku podršku Evropske unije.