ERP    Završen rad na Programu ekonomskih reformi za period 2023-2025

Završen rad na Programu ekonomskih reformi za period 2023-2025

Izvor: Ministarstvo finansija

Program ekonomskih reformi za period 2023-2025. godine (eng. Economic Reform Programme – ERP), u okviru devetog ciklusa ekonomske koordinacije sa EU, dostavljen je Evropskoj komisiji 31. januara 2023. godine, čime je njegova priprema završena u predviđenom roku. ERP je prethodno usvojen na sednici Vlade Republike Srbije.

Kao i u prethodnim ciklusima, dokument daje pregled makro-ekonomske, fiskalne i monetarne politike. Pored toga Program ekonomskih reformi daje i pregled glavnih strukturnih izazova za konkurentnost, kao i održiv i inkluzivni rast na centralnom nivou, a strukturne reformske mere, u skladu sa smernicama Evropske komisije, organizovane su u trinaest oblasti: upravljanje javnim finansijama, zelena tranzicija, digitalna transformacija, poslovno okruženje i smanjenje sive ekonomije, istraživanje, razvoj i inovacije, reforme u oblasti ekonomskih integracija, reforme energetskog tržišta, reforme transportnog tržišta, poljoprivreda, industrija i usluge, obrazovanje i veštine, zapošljavanje i tržište rada, socijalna zaštita i inkluzija i sistem zdravstvene zaštite.

U okviru pomenutih oblasti, identifikovana su tri ključna izazova za konkurentnost, privredni rast i zapošljavanje, što ih svrstvava u prioritetne i podrazumeva jasnu posvećenost za njihovo rešavanje u narednom trogodišnjem periodu, a to su:

      • Povećanje zaposlenosti, posebno mladih, žena i osetljivih grupa i socijalna zaštita od siromaštva
      • Stvaranje poslovnog ambijenta povoljnijeg za investicije
      • Ozelenjavanje energetskog sektora i potpuno otvaranje energetskog tržišta.

Komentari Međusektorske radne grupe za ERP našli su svoje mesto u finalnom tekstu Programa ekonomskih reformi

Celokupan tekst Programa ekonomskih reformi možete naći ovde.