Aktuelno    Program ekonomskih reformi 2024-2026: Uključivanje zainteresovane javnosti

Program ekonomskih reformi 2024-2026: Uključivanje zainteresovane javnosti

Međusektorska radna grupa za ERP održala je sastanak sa predstavnicima Ministarstva finansija povodom pripreme Programa ekonomskih reformi (Economic Reform Program – ERP) za period 2024-2026. Prisutni su diskutovali o načinima kako da se predstavnici organizacija civilnog društva i zainteresovane javnosti blagovremeno i efikasno uključe u proces pripreme novog ERP-a. Takođe, najavljene su dalje aktivnosti na podizanju svesti o značaju Programa ekonomskih reformi, kao dokumenta od strateškog značaja za Republiku Srbiju.

Nacionalni konvent o EU pruža stručnu podršku i unosi perspektivu građana u proces pripreme Programa ekonomskih reformi, što je i od strane Evropske komisije prepoznato kao primer dobre prakse.

U narednom periodu Međusektorska radna grupa za ERP će raditi na unapređenju praćenja realizacije strukturnih reformi, podsticanju šireg društvenog dijaloga i poboljšanju informisanosti društva o ovim temama.