Poglavlje 24    Održan sastanak Radne grupe za poglavlje 24

Održan sastanak Radne grupe za poglavlje 24

Izvor: Beogradski centar za bezbednosnu politiku

Izveštavanje i diskusija o dosadašnjim rezultatima sprovođenja revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 24 bila je tema sastanka Radne grupe za poglavlje 24 i Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP). Sastanak je održan 15. jula 2022. godine. Predstavljen je napredak u Poglavlju 24 i rad na Nacrtu zakona o unutrašnjim poslovima. Planiran je nastavak dijaloga Radne grupe za Poglavlje 24 koju vodi BCBP i Pregovaračke grupe za Poglavlje 24, koju vodi MUP a povodom teksta Nacrta iz ugla dostizanja prelaznih merila u ovom poglavlju.

Bojan Elek, koordinator Radne grupe i zamenik direktora BCBP, podsetio je da je prethodni sastanak ove vrste održan u novembru 2021. godine.

„Važne stvari su se desile u Poglavlju 24, poput konsultacija o Nacrtu zakona o unutrašnjim poslovima u okviru koje su održane četiri rasprave o biometrijskom nadzoru. Radna grupa za Poglavlje 24 NKEU predstavila je istraživanja o desnom ekstremizmu u kontekstu izrade nove Nacionalne strategije za sprečavanje i borbu protiv terorizma. Nadamo se da će komentari civilnog društva izneti na ove teme biti uzeti u obzir“, naglasio je Elek.

Predsednik Pregovaračke grupe za Poglavlje 24 i državni sekretar MUP-a, Zoran Lazić, predstavio je najznačajnije normativne i organizacione aktivnosti realizovane u prethodnih šest meseci. U vezi sa Nacrtom zakona o unutrašnjim poslovima, dodao je da je urađena analiza o biometrijskom nadzoru koja je predstavljena organizacijama civilnog društva, i da će nakon sugestija i komentara, biti organizovan novi sastanak tim povodom. Kako je objasnio, potrebna je analiza mera i načina primene biometrijskog nadzora i to je preduslov kako bi biometrijski nadzor postao deo novog Zakona o unutrašnjim poslovima.

„Kad završimo ovaj konsultativni proces koji je potreban za Zakon o unutrašnjim poslovima, nakon toga ćemo raditi na tekstu zakona i predstaviti ga javnosti, ali i tada možda budu potrebne dodatne konsultacije u vezi teksta Zakona. Dakle, očekuje se, da nakon formiranja Vlade, tekst Zakona bude gotov, odnosno da to bude u drugoj polovini godine“, zaključio je Lazić.

Nakon uvodnih izlaganja usledila su izlaganja koordinatora potpoglavlja, kao i pitanja predstavnika civilnog društva u vezi stanja u konkretnim potpoglavljima Poglavlja 24.