Poglavlje 10    Ograničen ali neosporan napredak u poglavlju 10 (Informaciono društvo i mediji)

Ograničen ali neosporan napredak u poglavlju 10 (Informaciono društvo i mediji)

Radna grupa Nacionalnog konventa za poglavlje 10 razmatrala je Godišnji izveštaj Evropske komisije za 2021. godinu  i  podržala sve navode iznete u izveštaju  koji se tiču poglavlja 10. Radna grupa smatra da će iznete ocene doprineti još sadržanijem i efikasnijem ostvarivanju zadataka u narednom periodu.

Ostvaren je ograničen, ali evidentan napredak u digitalizaciji poslovanja, razvoju eUprave, primeni eTrgovine, ostvarivanju zadataka iz Medijske strategije, usvajanju i primeni strateških dokumenata, donošenju i primeni propisa, razvoju infrastrukture za ruralno područje i dr.

Razvoj informacionog društva je postao jedan od prioritetnih ciljeva Vlade Republike Srbije.

Radna grupa je razmatrala stanje u svim segmentima Poglavlja 10 i konstatovala napredak, ali i upozorila na potrebu intenziviranja pojedinih aktivnosti o kojima će se neposredno obratiti nadležnim organima.

Važno je da do kraja godine bude usvojen Zakon o elektronskim komunikacijama i Zakon o pristupu širokopojasnom internetu kao i da se obavi aukcija za dodelu frekvencija za 5G telefoniju. Očekuje se da propisi budu usaglašeni sa regulatornim okvirom EU, čime će se obezbedti funkcionalna i finansijska nezavisnost regulatornih tela (REM i RATEL).

Radna grupa je u maju 2021. godine podržala Pregovaračku poziciju Srbije za poglavlje 10 i iznela 12 amandmana kojim se stvaraju uslovi za potpunije ostvarivanje ciljeva i zadataka iz Poglavlja 10 (unapređivanje administrativnog kapaciteta u MTT, obezbeđivanje delotvorne konkurencije na telekomunikacionom tržištu,  praćenje rada emitera, određivanje nadležnog organa za dalje  omasovljenje procesa digitalizacije i koordinaciju razvoja jedunstvenog informacionog sistema na nivou države, povećavanje kvota za studiranje informatike i dr.).

Radna grupa je konstatovala da je Akcionim planom za sprovođenje Medijske strategije pre godinu dana trebalo izmeniti član 7b Zakona o porezima na imovinu kako bi izdavači medija civilnog društva plaćali porez na imovinu pod istim uslovima kao i profitne organizacije odnosno privredna društva, a što nije ispunjeno.

U skladu sa novom metodologijom poglavlje 10 pripada klasteru 3 – Konkurentnost i inkluzivan rast. Radna grupa smatra da ostvareni pomaci u oblasti Poglavlja 10 treba da omoguće da Klaster 3 bude otvoren do kraja 2021. godine.

 

Add Comment