Poglavlje 19    Potrebno doneti strategiju socijalne zaštite

Potrebno doneti strategiju socijalne zaštite

Na sednici Radne grupe  Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) za pregovaračka poglavlja 2 (Slobodno kretanje radnika) i 19 (Socijalna politika i zapošljavanje) održanoj  13. decembra 2021. godine  Istaknuta je potreba za donošenjem Strategije socijalne zaštite kao osnovnog dokumenta javne politike u ovoj oblasti. Naglašeno je da će predloženi Zakon o sezonskom radu otvoriti mnoge nove probleme, jer doprinosi daljoj fragmentaciji radnog zakonodavstva i prekarizaciji rada

Na sednici, koja je održana na predlog koordinatora Radne grupe Nataše Vučković (FCD), učestvovali su članovi RG: Žarko Šunderić (Centar za socijalnu politiku), Jovan Protić (Međunarodna organizacija rada), Tanja Jakobi (Centar za istraživanje javnih politika), Milja Dimitrijević (Sindikat lekara i farmaceuta), Zora Veselinović (Savez samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština), Marina Kostić (Caritas Srbija), Mirjana Pantelić (UIPS), Osman Balić (Liga Roma), Marija Martinić (UGS Nezavisnost), Bojana Bijelović Bosanac (SSSS), Sanja Paunović (SSSS), Ljiljana Pavlović (UPS), Miljana Stojšić Stojanovska (UPV), Sarita Bradaš (FCD), kao i, po pozivu koordinatora, predstavnica Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Ivana Banković, i Aleksandra Lakić (Udruženje Zajedničko).

Add Comment