Poglavlje 27    SUBOTICA: Neka pravda vlada u Poglavlju 27 – Zaštita životne sredine

SUBOTICA: Neka pravda vlada u Poglavlju 27 – Zaštita životne sredine

Nacionalni konvent o EU se sastao u petak, 23. oktobra 2020. godine sa predstavnicima lokalnih organizija civilnog društva i lokalnih samouprava iz Subotice i okoline na temu vladavine prava kroz Poglavlje 27 – Zaštita životne sredine. Diskusija je bila posvećena pitanju koliko se i na koji način kroz vladavinu prava u Srbiji sprovodi i zaštita životne sredine.

Diskusiju je otvorila Nataša Dragojlović, koordinatorka Konventa pitanjem da li su zakoni u Srbiji isti kao zakoni u Evropskoj uniji. Ako nisu, šta je to što trebamo da popravimo kako bi oni bili u skladu sa zakonima EU a ako jesu, zbog čega se oni ne sprovode.

Autorke analize, Nataša Đereg iz CEKOR-a i Kristina Kalajdžić iz Partneri Srbija predstavile su navedenu analizu i ponudile preporuke zakonodavnoj i sudskoj vlasti, kao i civilnom sektoru. Glavne preporuke analize odnose se na unapređenje međusektorke saradnje, mehanizma zaštite stanovništva i unapređenje kapaciteta sudova u vezi sa zaštitom životne sredine.

Zaključak je da su pravo na zdravlje i zdravu životnu sredinu Ustavom zagarantovana prava, a deo su ujedno i deo Poglavlja 23 u pregovorima sa EU. Bez zaštite tih prava, ni druga prava nemaju mnogo smisla. Bez vladavine prava nema napretka ni u jednom pregovaračkom poglavlju.

Predstavljena analiza “Vladavina prava kroz Poglavlje 27 – Zaštita životne sredine” izrađena je kroz Konventov projekat “Neka pravda vlada! / Let the justice rule!” koji finansira Ambasada Kraljevine Holandije u Srbiji u okviru programa MATRA. Detaljnije o preporukama i samoj analizi, možete pročitati ovde.

Add Comment