Poglavlje 10    Usvojiti Zakon o elektronskim komunikacijama

Usvojiti Zakon o elektronskim komunikacijama

U oblastima koje pokriva poglavlje 10 – Informaciono društvo i mediji, zabeleženo je da se većina aktivnosti uspešno sprovodi, zaključeno je na sednici Radne grupe Nacionalnog konventa. Sednica je održana u sklopu finalnih priprema za izdavanje Knjige preporuka Nacionalnog konventa za 2021 godinu

Radna grupa smatra da je pozitivno što je usvojena Pregovaračka pozicija za Poglavlje 10. Podsećamo da je i sama Radna grupa učestvovala u formulisanju pozicije kroz predlaganje amandmana koji se tiču digitalne transformacije poslovanja. Pozitivno je ocenjena i saradnja sa Ministarstvom za trgovinu, turizam, telekomunikacije, Ministarstvom  državne uprave i lokalne samouprave, Kancelarijom za IT i eUpravu i Ministarstvom za unutrašnje poslove. Kod ovih organa uočen je značajan napredak u stepenu ostvarenosti zadataka za Poglavlje 10.

Nadležnom ministarstvu i Vladi upućen je apel da hitno predlože na usvajanje novi  Zakon o elektronskim komunikacijama budući da je odsustvo istog ocenjeno kao nedostatak.