Poglavlje 11    IPARD u Srbiji: Implementacija i planovi

IPARD u Srbiji: Implementacija i planovi

Nacionalni konvent organizovao je u Kraljevu radionicu „IPARD u Srbiji, implementacija i planovi“. Učesnicima radionice iz Kraljeva, Brusa i Beograda predstavljeni su načinj sprovođenja i izazovi IPARD II programa  i  novine u predstojećem IPARD III programu.

Ovakve radionice  doprinose da se otklone predrasude potencijalnih korisnika i objasne Mere IPARD programa kao i sam postupak za ostvarivanja prava na IPARD podsticaje.

IPARD III uvodi i nove mere:

      • Meru 4 usmerenu na podsticaj poljoprivrednih praksi korisnih za životnu sredinu i koje čuvaju i poboljšavaju prirodne resurse i ublažavaju negativne efekte poljoprivrede na zemljište, vodu i vazduh,
      • Meru 5 koja se odnosi na sprovođenje lokalnih strategija ruralnog razvoja – LEADER pristup i
      • Meru 6 koja obuhvata investicije u ruralnu javnu infrastrukturu uključujući vodosnabdevanje, kanalizaciju, izgradnju i rekonstrukciju puteva, upravlјanje otpadom i snabdevanje energijom.

Kada je reč o IPARD III progamu, on donosi značajne novine time što je omogućena avansna isplata IPARD podsticaja u visini do 50% odobrenog iznosa nakon odobravanja projekta. Ujedno omogućena je ubrzana procedura kompletiranja dokumentacije za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje. Ovime IPARD sredstva mogu da postanu dostupna većem broju korisnika.

Novina u Meri 1 –  Investicije u fizičku imovinu IPARD III programa  je  da se sada iz javnih sredstava obezbeđuje podrška u iznosu do 70% ukupne investicije ukoliko projekat sprovode mladi polјoprivrednici i proizvođači sertifikovanih organskih proizvoda. Dodatnih 10% podrške obezbeđene su za investicije vezane za upravlјanje otpadom i obnovlјive izvore energije kao i dodatnih 10% za „zajedničke investicije“, a koji u ukupnom iznosu podrške ne mogu da pređe 75% investicija. U Meru 1 IPARD III programa uveden je i sektor ribarstva.

Promene su ustanovljene i kod  Mere 3 –  Investicije u fizičku imovinu za preradu i marketing poljoprivrednih proizvoda IPARD III programa  gde će iz javnih izvora biti podržani prihvatljivi troškovi u iznosu do  50% uz dodatnih 10% za investicije vezane za upravlјanje otpadom i cirkularnu ekonomiju i dodatnih 10% troškova za obnovljive izvore energije.

 

Add Comment