Poglavlje 11    Veća zaštita i podrška za male poljoprivredne proizvođače

Veća zaštita i podrška za male poljoprivredne proizvođače

Održan je sastanak predstavnika Radne grupe Nacionalnog konventa za poglavlja 11- Poljoprivreda i ruralni razvoj, 12 – Bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika, 13 – Ribarstvo sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Razmotreni su zaključci prethodnog Godišnjeg izveštaja EK i koraci koji bi doveli Srbiju bliže članstvu u EU u posmatranim poglavljima.

Potrebno je da što pre unapredimo poljoprivredni i ruralni razvoj kako bismo u ovim vremenima obezbedili dovoljno hrane za naše stanovništvo i zadovoljavajući kvalitet života u srpskim selima. Evropske politike u ovoj oblasti su efikasne. Naš cilj je da uspostavimo pravni okvir koji bi doveo do razvoja poljoprivrede i sela i proizvodnje dovoljne količine kvalitetne hrane.

Poglavlja 11, 12 i 13 nalaze se u Klasteru 5 – Resursi, poljoprivreda i kohezija zajedno sa poglavljima 22 i 33. Iako su poglavlja 13 i 33 otvorena po staroj metodologiji, da bi se otvorili pregovori za ceo klaster moraće da budu ispunjena sva merila za sva poglavlja.

U poglavlju 11 Srbija je napredovala u ispunjavanju preporuka u odnosu na prethodni izveštaj EK. Ocenjeno je kao pozitivno usvajanje okvirnog zakonodavstva o zajedničkoj organizaciji tržišta kao i zaključivanje prvog poziva za IPARD II meru o „Diversifikaciji poljoprivrednih gazdinstava i razvoju poslovanja“. U narednom periodu EK preporučuje da Srbija treba da ubrza obradu prijava za mere u okviru IPARD II programa, pre svega da bi izbegla gubitak fondova EU. Takođe potrebno je da se dostavi IPARD III program za period 2021-2027 i da se nastavi usklađivanje sa pravnim tekovinama EU.

Kada je reč o poglavlju 12 zabeležen je ograničen napredak u sprovođenju preporuka. Zadaci koji se nalaze pred Srbijom u narednom periodu tiču se: usvajanja sveobuhvatne strategije i akcionog plana za usaglašavanje, sprovođenje i primenu pravnih tekovina EU u oblasti bezbednosti hrane, veterinarske i fitosanitarne politike; jačanje napora na održivom upravljanju pesticidima i poboljšanje primene pristupa zasnovanog na proceni rizika u pogledu zvanične kontrole uvoza. Nema napretka u usvajanju zakonodavstva koje se tiče genetski modifikovanih organizama.

U poglavlju 13 Srbija takođe beleži ograničen napredak. U narednom periodu potrebno je da bude usvojen akcioni plan koji će obezbediti punu usaglašenost sa zahtevima iz pravnih tekovina EU do dana pristupanja, naročito u pogledu organizacije tržišta, akvakulture, prikupljanja podataka i kontrolnih mera protiv nezakonitog, neprijavljenog i neregulisanog ribolova. Takođe, potrebno je da Srbija reši problem ozbiljnog nedostatka osoblja kod nadležnih organa odgovornih za formulisanje politike i kontrolu zarad sprečavanja prevara u oblasti ribarstva (uključujući granične kontrole).

U zaključku sastanka ponovljena je molba da se iz nacionalnog budžeta odvoje veća sredstva za male poljoprivredne proizvođače kao i za veće investicije u poljoprivredu. Negativne posledice ukrajinske krize koje se predviđaju za narednu godinu naročito govore u prilog potrebi da se ojačaju napori za unapređenje domaće poljoprivredne proizvodnje.