Aktuelno    Održan sastanak Radne grupe NKEU za poglavlja 11, 12 i 13

Održan sastanak Radne grupe NKEU za poglavlja 11, 12 i 13

Predstavnici Radne grupe NKEU za poglavlja 11, 12 i 13, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstva za evropske integracije, održali su konsultativni sastanak o temama vezanim za poljoprivredu i ruralni razvoj.

Na sastanku su analizirani nalazi i preporuke iz Izveštaja Evropske komisije za 2022. godinu za poglavlja 11, 12 i 13. Razmatrane su oblasti u kojima je potreban dalji napredak i usklađivanje sa standardima i praksama EU. Takođe bilo je reči o izazovima u primeni IPARD programa, jačanju kapaciteta resornih uprava i inspekcijskih službi.

Značajan deo diskusije posvećen je prevenciji i sprečavanju širenja afričke svinjske kuge svinja kao i načinima za poboljšanje kvaliteta mleka u Srbiji.