Aktuelno    Održana Panel diskusija povodom Svetskog dana bezbednosti hrane

Održana Panel diskusija povodom Svetskog dana bezbednosti hrane

U Novom Sadu održana je Panel diskusija povodom Svetskog dana bezbednosti hrane na inicijativu profesorke Veseline Pelagić, članice Radne grupe NKEU za pregovaračka poglavlja 11, 12 i 13 iz Fondacije za razvoj domaćinstva (FRD) iz Novog Sada.

Svetski dan bezbednosti hrane ustanovila je Generalna skupština Ujedinjenih nacija 2018. godine s ciljem podizanja svesti i preduzimanjem odgovarajućih aktivnosti u sprečavanju, otkrivanju i upravljanju rizicima prehrambenih proizvoda radi doprinosa bezbednosti hrane, ljudskog zdravlja, ekonomskog prosperiteta, poljoprivrede, pristupu tržištu, turizmu i održivom razvoju.

Svetski dan bezbednosti hrane podržava Svetska zdravstvena organizacija (SZO) i Organizacija za hranu i poljoprivredu (FAO). Svetska zdravstvena organizacija procenjuje da više od 600 miliona oboli a 420 hiljada umre svake godine nakon konzumiranja hrane kontaminirane bakterijama, virusima, parazitima, toksinima ili hemikalijama.

Ovaj međunarodni dan je prilika da se ojačaju napori da se osigura da hrana koju jedemo bude bezbedna. Zajedno vlade, akademske zajednice, eksperti, nevladine i međunarodne organizacije mogu da se bore za bezbednost hrane i smanjenje rizika od infekcije patogenim mikroorganizmima ili pojave i širenja antimikrobne rezistencije bakterija.

Na Panel diskusiji učestovalo je veći broj predstavnika APV Sekretarijata za poljoprivredu i Privredne komore Srbije kao i radne grupe Nacionalnog konventa o EU za pregovaračka poglavlja 11, 12 i 13.

Profesor Dejan Krnjaić, kokoordinator radne grupe NKEU za navedena pregovaračka poglavlja, održao je prezentaciju posvećenu Svetskom danu bezbednosti hrane kao i o trenutnom stanju Republike Srbije u okviru pregovaračkog poglavlja 12 Bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika.

Kako rezultati skrininga Evropske komisije o pregovaračkom poglavlju 12, koji su publikovani u februaru 2017. godine, konstatuju da Republika Srbija nije dovoljno spremna za pregovore i da će isti biti otvoreni po ispunjenju tri merila, nameće se neophodnost ispunjenja istih, pre svega donošenjem sveobuhvatne nacionalne strategije kao i akcionog plan sa konkretnim rokovima za prenošenje, sprovođenje i primenu pravnih tekovina EU iz oblasti bezbednosti hrane, veterinarske i fitosanitarne politike.

Republika Srbija treba pre svega zbog veće zaštite potrošača da donese nove propise i usvoji više standarde bezbednosti hrane, a time će i načiniti veliki korak ka otvaranju pregovaračkog poglavlja 12.

Panel diskusija je održana uz podršku Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, APV Sekretarijata za poljoprivredu i Privredne komore Srbije.