Održivi razvoj    Konkurs za srednje škole: Znanje za održivi razvoj

Konkurs za srednje škole: Znanje za održivi razvoj

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji i Istraživačka stanica Petnica pozivaju srednje škole u Srbiji da se prijave za učešće u obrazovnom programu „Znanje za održivi razvoj“. Petnaest škola sa teritorije cele Srbije će biti izabrano za učešće u programu. Prednost će imati one škole koje dobro opišu svoju motivaciju i iskažu razumevanje značaja tema održivog razvoja za njihove lokalne zajednice. Tim svake škole koja bude izabrana za učešće u programu imaće tri člana – dva učenika i jednog nastavnika, koji će učestvovati u realizaciji programskih aktivnosti.

Obrazovni program „Znanje za održivi razvoj“ ima tri celine.

Prva celina je edukativni seminar na temu održivog razvoja koji se realizuje u Istraživačkoj stanici Petnica, od 5. do 9. aprila 2023. godine, a namenjen je učenicima iz odabranih škola. Nakon seminara u Petnici, sledi konkurs na kojem škole predlažu male projekte vezane za održivi razvoj i svoju lokalnu sredinu. Četiri najbolja projekta biće finansirana sredstvima u iznosu od 1.000 evra, u dinarskoj protivvrednosti, po projektu. Treću celinu čini sprovođenje projekata u lokalnim zajednicama i promocija održivog razvoja.

Nastavnici koji učestvuju na projektu će imati kontinuiranu podršku da u svoje lokalne zajednice i škole unesu teme održivog razvoja sa ciljem povezivanja sa lokalnim temama i školskim gradivom.

Za sve dodatne informacije vezane za učešće na konkursu možete pisati na konkurs@eukonvent.org. Rok za prijavu je 15. mart 2023.

Program „Znanje za održivi razvoj“ se realizuje u okviru projekta „Podrška jačanju uticaja civilnog društva na proces evropskih integracija kroz Nacionalni konvent o Evropskoj uniji – civilno društvo i mladi: uloga i uticaj“. Projekat je podržala Ambasada Savezne Republike Nemačke u Beogradu.

Sorry, the comment form is closed at this time.