Održivi razvoj    Održan sastanak MSRG za održivi razvoj i Tima UN za ljudska prava

Održan sastanak MSRG za održivi razvoj i Tima UN za ljudska prava

Međusektorska radna grupa (MSRG) za održivi razvoj je održala sastanak sa predstavnicima Tima Ujedinjenih nacija za ljudska prava koji su zaduženi za izradu dokumenta – instrumenta LNOB principa (Leave No one Behind – Da niko ne bude izostavljen) i njegovu implementaciju u zakonska i strateška dokumenta Repblike Srbije.

Cilj sastanka je da se članovi MSRG upoznaju sa instrumentom i razmotre mogućnosti uključivanja MSRG za u proces implementacije. Sastanak je održan u prostorijama Nacionalnog konventa u hibridnom obliku. Prisustvovali su predstavnici Radnih grupa za poglavlja: 10, 11, 12,13, 22, 32, predstavnici sindikata, univerziteta i civilnog društva.

Dogovoreno je da se u narednim koracima MSRG aktivno uključi u implementaciju.