Poglavlje 23    Produžiti javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika

Produžiti javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika

Radna grupa za Poglavlje 23 i Međusektorska radna grupa za slobodu izražavanja i slobodu medija Nacionalnog konventa o EU, traže od Ministarstva pravde da produži javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika. Radne grupe su pozvale Ministarstvo pravde da učestvuje u dijalogu o Nacrtu zakona na zajedničkoj sednici sa Nacionalnim konventom.

Nacrt zakona objavljen je početkom oktobra na sajtu Ministarstva pravde uz predviđenu javnu raspravu od 20 dana što je zakonom minimalni predviđen period. Radne grupe smatraju da Nacrt zakona treba da se bavi poboljšanjem krivičnopravne zaštite novinara kao i drugih lica koja objave informaciju ili mišljenje od javnog značaja.

Obrazloženje Nacrta ukazuje da Krivični zakonik već sada pruža pojačanu krivičnopravnu zaštitu novinarima. Realnost je  pokazala da su  krivično pravo i pravosuđe u nekim slučajevima nedovoljno efikasni. Imajući u vidu značaj predviđenih izmena, dve radne grupe smatraju da je neophodno produžiti javnu raspravu kako bi se na adekvatan način uključili svi zainteresovani akteri i ukazali na prednosti i mane predloženih izmena.

Add Comment