Poglavlje 23    Već se probijaju rokovi za primenu mera iz Akcionog plana za Poglavlje 23 „Pravosuđe i osnovna prava“

Već se probijaju rokovi za primenu mera iz Akcionog plana za Poglavlje 23 „Pravosuđe i osnovna prava“

15. septembar 2016.

Lokalno veće Evropskog pokreta u Srbiji u Leskovcu bilo je domaćin održavanja radionice i debate Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) na temu reforme pravosuđa i primene Akcionog plana za nedavno otvoreno Poglavlje 23 „Pravosuđe i osnovna prava“.

img_0113

Na radionici, održanoj 14. septembra, Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava YUCOM, koji koordinira Radnu grupu NKEU za Poglavlje 23, podelio je svoja znanja o ključnim pitanjima sadržanim u Akcionom planu za ovo poglavlje.

Radna grupa NKEU za Poglavlje 23 u saradnji sa Ministarstvom pravde Republike Srbije učestvovala je od samog početka u procesu i dala ogroman doprinos konačnom izgledu mera koje predviđa Akcioni plan. Metodologija za praćenje primene mera iz Akcionog plana kreirana je u okviru NKEU.

Radionica u Leskovcu jedna je u nizu koju NKEU organizuje uz podšku Nemačko-srpske razvojne saradnje kroz program Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u cilju podizanja kapaciteta organizacija civilnog društva za praćenje pregovora sa EU.

Učesnici radionice naročito su bili zainteresovani za reformu sudskog sistema koju ovaj Akcioni plan predviđa. Milan Antonijević kazao je da su u ovom dokumentu definisana dva pokazatelja neefikasnosti sudstva u Srbiji. „Prvi je politizacija sudskog sistema, a drugi nepostojanje pravne sigurnosti za investitore. Ovim Akcionim planom predviđen je niz rokova, a neki od njih, poput donošenja Zakona o besplatnoj

img_0020

pravnoj pomoći, već su probijeni. Zadatak organizacija civilnog društva je da utiču na to da se rokovi poštuju“, kazao je Antonijević. On je dodao i da će Radna grupa za Poglavlje 23 uspostaviti mehanizam ranog upozoravanja kako bi se omogućilo da se obaveze Srbije ispunjavaju na vreme.

Osim radionice, organizovana je i javna debata na kojoj su dostignuća NKEU, a naročito iskustvo Radne grupe za Poglavlje 23, sa posebnim osvrtom na ispunjavanje obaveza prema Ujedinjenim nacijama (UN) predstavili koordinatorka NKEU Nataša Dragojlović, Petar Žmak iz Građanskih inicijativa, Milan Antonijević iz YUCOM-a i advokat Dušan Ignjatović. Debatu je moderirao Lazar Mišković, takođe iz YUCOM-a.

Nataša Dragojlović rekla je da je NKEU postao akter u pregovorima i da su se parlament i Vlada obavezali da uvažavaju doprinos organizacija civilnog društva u formulisanju Pregovaračke pozicije, kao i da je Konvent učinio mnogo na zagovaranju u evropskim institucijama da se poglavlja 23 i 24 otvore.

„Uvidom u Akcioni plan, otvorena nam je velika mogućnost, koju moramo da iskoristimo, kako na republičkom, tako i uticajem organizacija civilnog društva na lokalnom nivou“, rekao je Antonijević i dodao je da je to prostor za uticanje na reformu sudstva.

img_0081

Dušan Ignjatović saglasan je sa time da je organizacijama civilnog društva data velika mogućnost, koju do sada nisu imale, ali da ipak na kraju najvažniju ulogu igraju institucije. On se osvrnuo na ispunjavanje obaveza prema UN i publiku zainteresovao konkretnim primerima.

U okviru NKEU nedavno je formirana Međusektorska podgrupa za slobodu izražavanja i medije, koja se bavi prikupljanjem i upoređivanjem odredaba koja se tiču medija i zaštite novinara sadržanim u različitim pregovaračkim poglavljima, čime se do sada niko nije bavio. Petar Žmak iz Građanskih inicijativa, koje koordiniraju ovu podgrupu, istakao je njen značaj i okupljenima predstavio način rada.

Domaćin skupa iz Lokalnog veća Evropskog pokreta u Srbiji u Leskovcu Srđan Dimitrijević naglasio je značaj gostovanja NKEU na lokalnom nivou na kom nema informacija o tome šta se u Briselu pregovara, niti je lokal na bilo koji način uključen u proces pregovora, pa je zato ova inicijativa NKEU dragocena.

Okupljeni građani bili su u prilici da postavljaju pitanja i debatuju o uzrocima i mogućim rešenjima za katastrofalne posledice prethodne reforme pravosuđa.

Add Comment