Održivi razvoj    Znanjem do održivog razvoja – Pobednici konkursa u Petnici

Znanjem do održivog razvoja – Pobednici konkursa u Petnici

Scroll down for English version


Od 102 srednje škole koje su se prijavile za učešće u programu „Znanje za održivi razvoj“ odabrano je njih petnaest. Odabrane škole:

   • Ekonomsko-trgovinska škola Bečej
   • Srednja škola „Dr Đorđe Natošević“ Inđija
   • Gimnazija „Sveti Sava“ Požega
   • Tehnička škola – Loznica
   • Srednja škola „Miloje Vasić“ Veliko Gradište
   • Prehrambeno-hemijska škola Niš
   • Hemijsko-prehrambena tehnološka škola Beograd
   • Prijepoljska gimnazija
   • Ekonomsko trgovinska škola Kraljevo
   • Medicinska škola „Hipokrat“
   • Osnovna i srednja škola „Petro Kuzmjak“ Ruski Krstur
   • Valjevska gimnazija
   • Tehnička škola Ivan Sarić – Subotica
   • Druga ekonomska škola Beograd
   • Elektrotehnička škola „Nikola Tesla“ Pančevo

U prvom delu programa učenici će pohađati seminar na temu održivog razvoja koji se realizuje u Istraživačkoj stanici Petnica od 15-19. maja.

Teme seminara su:

   • Obrazovanjem do održivog razvoja: šta nam je na raspolaganju za celoživotno učenje?
   • Interdisciplinarnost u nauci i naučni metod
   • Veštine prezentovanja
   • Održivi gradovi i urbana ekologija
   • Novi izvori energije: održiva energija
   • EU integracije i održivi razvoj
   • Ciljevi održivog razvoja

Predavanja i vežbe, pratiće i svakodnevan praktičan rad na projektima koje su učenici osmislili za ovaj program. Nakon seminara u Petnici otvoriće se konkurs na kojem učesnici predlažu male projekte vezane za održivi razvoj i svoju lokalnu sredinu. Četiri najbolja projekta biće finansirana sredstvima u iznosu od 1000 evra u dinarskoj protivvrednosti po projektu.

KNOWLEDGE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT – WINNERS OF THE COMPETITION IN PETNICA

Fifteen high schools were selected out of 102 that applied to participate in the program „Knowledge for Sustainable Development“ program. Selected schools are:

   • School of Economics and Trade Bečej
   • High school „Dr Đorđe Natošević“ Inđija
   • High school „Sveti Sava“ Požega
   • Technical school – Loznica
   • High school „Miloje Vasić“ Veliko Gradište
   • Food Processing and Chemistry School Nis
   • Chemical Food Technology School
   • Prijepolje Gymnasium
   • School of Economics and Trade Kraljevo
   • Hippocrates Medical School
   • Primary and secondary school „Petro Kuzmjak“ Ruski Krstur
   • Valjevo High School
   • Technical school Ivan Sarić – Subotica
   • Second Economics School Belgrade
   • Electrical Engineering School „Nikola Tesla“ Pančevo

In the first part of the program, students will attend a seminar on sustainable development, which will be implemented at the Petnica Research Station from 15-19. May.

The topics seminar will cover are:

   • Education for sustainable development: what is available to us for lifelong learning?
   • Interdisciplinarity in science and the scientific method
   • Presentation skills
   • Sustainable cities and urban ecology
   • New energy sources: sustainable energy
   • EU integration and sustainable development
   • Sustainable development goals

Lectures and exercises will be followed by daily practical work on projects students designed for this program. After the seminar in Petnica, a competition will commence where participants propose small projects related to sustainable development and their local environment. Four best projects will be financed with funds in the amount of 1000 euros in dinars per project.

Add Comment