Uncategorized @sr    Analitičkom podrškom do kvalitetnih pregovora

Analitičkom podrškom do kvalitetnih pregovora

21. oktobar 2016. godine

U toku pregovaračkog procesa Srbije sa Evropskom unijom analitička podrška koju pružaju i organizacije civilnog društva okupljene u radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) važan je segment kroz koji može da se stvori osnova za što kvalitetniji proces i najbolje rezultate. Ono što Srbija, sa svoje strane, iznosi na pregovarački sto treba da bude zasnovano na analizama i istraživanjima. NKEU unutar svojih Radnih grupa ima predstavnike instituta i akademske zajednice koji sprovode analize, međutim, do sada je to uglavnom rađeno na dobrovoljnoj bazi, bez novčane nadoknade. Zbog uloge koju ima u procesu pregovora, analitička podrška je važna, pa je zato neophodno stvoriti i sistem za njeno funkcionisanje. Ovo su neki od zaključaka konferencije „Analitička podrška i javne politike u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji“ na kojoj su glavne nalaze svojih analiza predstavili koordinatori Radnih grupa NKEU za poglavlja 11 – Poljoprivreda i ruralni razvoj, 15 – Energetika, 19 – Socijalna politika i zapošljavanje, 23 – Pravosuđe i osnovna prava i 27 – Životna sredina. Analize su izrađene uz podršku Nemačko-srpske razvojne saradnje kroz program Deutsche Gesellschaftfür Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, koja je bila i jedan od organizatora ove konferencije.

Cilj analitičke podrške je da dovoljno rano uoči potencijalne probleme sa kojima zemlja može da se suoči u okviru procesa pregovaranja o pristupanju EU, koji mogu da nastanu kao posledica usklađivanja sa pravnim tekovinama EU. Istovremeno, treba da da predloge kako da se ti problemi reše. Takođe, treba da obezbedi analitičke studije i stručna mišljenja koje treba pripremiti kao osnov za pisanje pregovaračkih pozicija i drugih strateških ili dokumenata u vezi sa politikama. Konačno, treba da pruži analitičku ocenu doslednosti u okviru i među političkim ciljevima i pozicijama u pregovaračkim poglavljima; ali takođe i usklađenost ekonomskih aspekata procesa pristupanja EU sa opštom makroekonomskom i fiskalnom realnošću zemlje.

O ovim i drugim pitanjima na konferenciji održanoj u petak, 21. oktobra govorili su predstavnik GIZ-a Andrej Horvat, ekspert GIZ-a iz Slovenije Žiga Turk, šefica Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji, pomoćnik ministra za međunarodnu saradnju i evropske integracije u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Viktor Nedović, savetnik ministra bez portfelja zaduženog za evropske integracije Vladimir Ateljević i direktor Instituta ekonomskih nauka Jovan Zubović. Razgovor je moderirala koordinatorka NKEU Nataša Dragojlović.

Prof. dr Žiga Turk je na sastanku govorio o iskustvu Slovenije i predstavio Sistem analitičke podrške u Srbiji (Serbian Policy Analysis System) – SPAS.

U ministarstvima Vlede Republike Srbije do sada je urađeno 135 ovakvih analiza, ali je neophodno da u procesu budu uzete u obzir i analize organizacija civilnog društva. One su kroz zvanično prihvaćenu platformu koju predstavlja NKEU već dale vredan analitički doprinos procesu pregovaranja o pristupanju EU.

U drugom delu konferencije, osnovne zaključke i preporuke svojih analiza predstavili su Bojana Ružić (Socijalna politika i zapošljavanje), Nataša Đereg (Zaštita životne sredine), Valentina Đureta (Energetika), Milan Antonijević (Pravosuđe i osnovna prava) i Bojan Živadinović (Poljoprivreda i ruralni razvoj). Predstavljeni su i promotivni spotovi koji su u okviru podrške Nemačko-srpske razvojne saradnje kroz program Deutsche Gesellschaftfür Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH izrađeni za poglavlja 11, 19 i 23. Spotove su realizovali i izradili studenti Fakulteta za medije i komunikacije uz mentorstvo profesora Stanka Crnobrnje.

Prezentacija prof. dr Žiga Turka Sistem analitičke podrške u Srbiji (Serbian Policy Analysis System) – SPAS (pdf).

Promotivni spotovi za poglavlje 11, poglavlje 19 i poglavlje 23.

Galerija fotografija.

Add Comment