Poglavlje 15    BOR: Neka pravda vlada u Poglavlju 15 – Energetika

BOR: Neka pravda vlada u Poglavlju 15 – Energetika

Nacionalni konvent o EU sastao se u Boru sa lokalnim organizacijama civilnog društva  (OCD) gde se razgovaralo o vezi vladavine prava i energetike, i izazovima sa kojima se suočavaju OCD u ovim oblastima.

Zaključak je da postoji problem nekonsultovanja civilnog sektora u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou. Komunikacija između nacionalnog i lokalnog nivoa skoro da i ne postoji pogotovo u energetici, koja je dominatna privredna oblast u borskom okrugu.

Diskusiju je otvorila Nataša Dragojlović, koordinatorka Nacionalnog konventa o EU govoreći o učešću civilnog društva u procesu EU integracija kroz mehanizme koje Konvent poseduje.

Jovana Spremo, koordinatorka Radne grupe Nacionalnog konventa  za Poglavlje 23, govorila je o važnosti postojanja vladavine prava kako u Poglavlju 15 tako i u svim drugim oblastima, kao i o nezavisnom pravosuđu “koji bi trebalo da služi kao brana građanima od bilo koje nepravde”.

Aleksandar Kovačević sa Oksfordskog instituta za studije energetike i autor analize “Vladavina prava kroz Poglavlje 15 – Energetika” naglasio je da postoji ogromni ekonomski gubitak u oblasti energetike u Srbiji. Taj gubitak stvara velike posledicame po stanovništvo – siromaštvo i narušeno javno zdravlje.

Cilj je stvoriti situaciju u kojoj bi energetski sektor funkcionisao bolje, sa manjim uticajima na zagađenje, gde bi se odnosi državne pomoći i cene regulisali na komercijalan način.

Problem koji utiče na otvaranje Poglavlja 15 jeste i  usklađivanje  srpske regulative sa zakonima Evropske unije. Evropska komisija već nekoliko godina od Srbije traži usklađivanje pravnih normi u okviru poglavlja 23. Pošto nisu ispunjeni zahtevi iz oblasti vladavine prava, ne mogu da se otvore ni druga poglavlja.

Predstavljena analiza “Vladavina prava kroz Poglavlje 15 – Energetika” realizovana je kroz projekat Nacionalnog konventa o EU “Neka pravda vlada! / Let the Justice Rule” koji finansira Ambasada Kraljevine Holandije o okviru programa MATRA. Detaljnije o preporukama i samoj analizi, možete pročitati ovde.

Add Comment